Częstochowa, leżąca nad Wartą, na pograniczu wyżyn wieluńsko-częstochowskich, już w XV wieku znana była jako ośrodek kultu maryjnego. Pierwsze wzmianki o wsi książęcej pochodzą z 1220 roku. Początki istnienia Jasnej Góry sięgają roku 1382, kiedy to książę Władysław Opolczyk sprowadził z Węgier zakon paulinów oraz dokonał fundacji klasztoru. To właśnie węgierscy zakonnicy nadali klasztorowi te nazwę na pamiątkę macierzystego klasztoru świętego Wawrzyńca na Jasnej Górze w Budzie. Budowle klasztoru i kościoła powstały w różnym okresie czasu. Najstarsze – Bazylika, prezbiterium Kaplicy Cudownego Obrazu i zakrystia – w wieku XV, zaś ostatnie w XX. Od czasów zaboru Jasna Góra stała się rzeczywiście sanktuarium narodowym.